OTWARTA PRACOWNIA KOSZAŁKOWSKIEGO
Zaprzyjaźnij się z typografią

Na autorskim kursie uczestnik w pierwszej kolejności zapozna się z podstawami projektowania typograficznego m.in. dowie się czym jest: znak, słowo, zdanie czy akapit w tekście. Podejmie próbę zaprojektowania katalogu własnych fontów oraz słownika typograficznego oraz akcydensów takich jak: papeteria, listownik, koperta, wizytówka czy pismo urzędowe, drobna ulotka, a także gazetka reklamowa.

Na kursie będę poruszane m.in. takie zagadnienia jak:
1. Jak projektowano starodruki. Incipit i winieta incipitowa w rozwoju historycznym.
2. Tradycja typograficzna od czcionki „ruchomej po font postscriptowy” i DTP
3. Typograficzne jednostki miar
4. Poznanie krojów pism - różnic i podobieństw w ich budowie oraz ich zastosowań w projektowaniu
5. Czym jest litera, wyraz, zdanie?
6. Decyzje graficzne przy projektowaniu tekstów ciągłych: np. kolumna, margines, inicjał, incipit, interlinia, akapit, tytuł, śródtytuł, paginacja, dzielenie wyrazów i justowanie, kerning i tracking.

Spotkania warsztatowe odbywają się w pracowni graficznej
w Łodzi, ul. POW 36/38

obejmują 15 godzin, w piątek 3h / sobota 7h /niedziela 5h
(5 h wykłady, 10 h praca warsztatowa nad projektem)
lub inny termin do indywidualnego ustalenia

Cena kursu 450 zł brutto

Jest to kurs spersonalizowany dla małych grup do 6 osób
* uczestnicy przychodzą z własnym laptopem i oprogramowaniem ID